Загальна психологія. Теоретико-методологічні основи науки

Abstract
У навчальному посібнику подано теоретичні відомості та практичні завдання для самостійної підготовки до семінарських занять з дисципліни «Загальна психологія: основні проблеми науки», що є нормативною складовою підготовки психологів у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Посібник є першою частиною навчального змісту єдиного 2-річного циклу дисциплін з загальної психології. У посібнику висвітлено загальні теоретико-методологічні проблеми психології, теоретичні принципи, методи психологічного пізнання, особливості та основні закономірності існування і розвитку психічних явищ, основні проблеми, категорії та поняття психологічної науки. Особливу увагу приділено фундаментальним теоретико-методологічним основам психологічної науки. Навчальне видання може бути корисне студентам й інших вищих навчальних закладів, що навчаються на психолога, різних спеціальностей, усім, хто вивчає та цікавиться психологією. Має іменний та предметний покажчики, наведено інформаційні джерела до кожної теми.
Description
Keywords
Citation
Загальна психологія. Теоретико-методологічні основи науки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Ловка, Л. Л. Борисенко, Л. А. Колесніченко [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Ловкої ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – 390, [2] с. – Назва з титул. екрану.