Навчальні посібники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 74
 • Item
  Соціальне страхування
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Стецюк, Тетяна Іванівна; Stetsiuk, Tetiana; Стецюк, Татьяна Ивановна; Димніч, Ольга Володимирівна; Dymnich, Olha; Дымнич, Ольга Владимировна; Мурашко, Олена Володимирівна; Murashko, Olena; Мурашко, Елена Владимировна
  Навчальний посібник з дисципліни «Соціальне страхування» підготовлено у відповідності до Програми дисципліни «Соціальне страхування». Він включає дев’ять логічно пов’язаних тем роз’яснювального лекційного матеріалу, кожна тема містить професійні компетенції здобувачів, методичні поради до вивчення, термінологічний словник ключових понять з визначенням їх сутності, план семінарських занять, ситуаційні завдання щодо проведення практичних занять, питання для дискусій, питання для перевірки знань, завдання для індивідуальної роботи, тестові завдання, задачі, приклади вирішення задач, систематизовано нормативно-правові акти, наочний матеріал у вигляді додатків, літературу. Даний навчальний посібник з дисципліни «Соціальне страхування» допоможе у засвоєнні теоретичних знань та виробленні практичних навичок у сфері соціального страхування. Призначений для здобувачів вищих навчальних закладів, економічних спеціальностей бакалаврського рівня за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».
 • Item
  Міжнародна політологія
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна; Гапоненко, Віра Анатоліївна; Haponenko, Vira; Гапоненко, Вера Анатольевна; Довганик, Надія Михайлівна; Dovhanyk, Nadiia; Довганик, Надежда Михайловна; Шульга, Марина Андріївна; Іванова, Наталія Юріївна; Ivanova, Nataliia; Иванова, Наталия Юрьевна; Лисенко, Юлія Віталіївна; Lysenko, Yuliia; Лысенко, Юлия Витальевна; Топчій, Олександр Сергійович; Topchii, Oleksandr; Топчий, Александр Сергеевич; Зайцева, Зінаїда Іванівна; Zaitseva, Zinaida; Зайцева, Зинаида Ивановна; Погорєлова, Інна Сергіївна; Pohorielova, Inna; Погорелова, Инна Сергеевна; Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна; Манелюк, Юрій Михайлович; Maneliuk, Yurii; Манелюк, Юрий Михайлович; Чубур, Наталія Володимирівна; Chubur, Nataliia; Чубур, Наталия Владимировна; Шмаленко, Юлія Іванівна; Ярова, Ліліана Вікторівна; Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна
  У навчальному посібнику розкрита основна проблематика сучасних міжнародних відносин у політологічному вимірі. З врахуванням найновіших тенденцій висвітлено широке коло питань міжнародної системи і глобального розвитку: від понять геополітики, міжнародних відносин і міжнародної політики, політичної глобалізації до аналізу політичного лідерства, світових політичних процесів, міжнародних комунікацій. Розкриті теми сприятимуть науковому пізнанню міжнародної політичної дійсності.
 • Item
  Практична політологія
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна; Довганик, Надія Михайлівна; Dovhanyk, Nadiia; Довганик, Надежда Михайловна; Зайцева, Зінаїда Іванівна; Zaitseva, Zinaida; Зайцева, Зинаида Ивановна; Шульга, Марина Андріївна; Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна; Ніколаєва, Тетяна Михайлівна; Nikolaieva, Tetiana; Николаева, Татьяна Михайловна; Погорєлова, Інна Сергіївна; Pohorielova, Inna; Погорелова, Инна Сергеевна; Манелюк, Юрій Михайлович; Maneliuk, Yurii; Манелюк, Юрий Михайлович; Іванова, Наталія Юріївна; Ivanova, Nataliia; Иванова, Наталия Юрьевна; Рихлік, Володимир Анатолійович; Rykhlik, Volodymyr; Рихлик, Владимир Анатольевич; Лисенко, Юлія Віталіївна; Lysenko, Yuliia; Лысенко, Юлия Витальевна; Чубур, Наталія Володимирівна; Chubur, Nataliia; Чубур, Наталия Владимировна; Ярова, Ліліана Вікторівна; Шмаленко, Юлія Іванівна; Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна; Ротар, Н. Ю.
  У посібнику розкрито теоретико-методологічні засади та сучасні особливості політичної діяльності. Розкрито сутність та методів основних сфер практичної політики та управління політичними відносинами, зокрема політичного менеджменту і маркетингу, іміджмейкерства, комунікацій, виборчого процесу, що застосовуються у світових і вітчизняних процесах. Проаналізовано сучасні підходи до здійснення політичної діяльності, окремі галузеві напрями політики в умовах глобальних викликів і загроз. Продемонстровано технологічні аспекти реалізації політичних функцій у умовах розвиненої демократії та трансформаційних процесів. Новітніх змін політики в умовах поточних суспільних реалій.
 • Item
  Політичні технології в сучасних владних процесах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021) Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович; Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна; Манелюк, Юрій Михайлович; Maneliuk, Yurii; Манелюк, Юрий Михайлович; Гапоненко, Віра Анатоліївна; Haponenko, Vira; Гапоненко, Вера Анатольевна; Довганик, Надія Михайлівна; Dovhanyk, Nadiia; Довганик, Надежда Михайловна; Зайцева, Зінаїда Іванівна; Zaitseva, Zinaida; Зайцева, Зинаида Ивановна; Іванова, Наталія Юріївна; Ivanova, Nataliia; Иванова, Наталия Юрьевна; Назарчук, Олександр Миколайович; Nazarchuk, Oleksandr; Назарчук, Александр Николаевич; Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна; Ніколаєва, Тетяна Михайлівна; Nikolaieva Tetiana; Николаева, Татьяна Михайловна; Рихлік, Володимир Анатолійович; Rykhlik, Volodymyr; Рихлик, Владимир Анатольевич; Сацький, Павло Вікторович; Satskyi, Pavlo; Сацкий, Павел Викторович; Топчій, Олександр Сергійович; Topchii, Oleksandr; Топчий, Александр Сергеевич; Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна; Якубенко, Наталія Тихонівна; Yakubenko, Nataliia; Якубенко, Наталия Тихоновна
  У посібнику розкрито технологічні способи (механізми) впливу на політичні процеси з метою отримання бажаних ефектів для організаторів подібних впливів. Показано сутність та організаційні формати технологічних прийомів, що застосовуються у вітчизняних владних реаліях, а також високу залежність демократичної політики від її технологічного насичення, що має як позитивні, так і негативні наслідки для політичної системи та суспільства загалом. Виокремлено феномен «кольорових революцій» як новітнього різновиду технологізації політики в умовах еклектичного поєднання архаїчних, традиційних і новітніх трендів владного перетворення суспільних реалій.
 • Item
  Політичне лідерство
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021) Гапоненко, Віра Анатоліївна; Haponenko, Vira; Гапоненко, Вера Анатольевна; Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна; Гурицька, Марія Сергіївна; Довганик, Надія Михайлівна; Dovhanyk, Nadiia; Довганик, Надежда Михайловна; Зайцева, Зінаїда Іванівна; Zaitseva, Zinaida; Зайцева, Зинаида Ивановна; Іванова, Наталія Юріївна; Ivanova, Nataliia; Иванова, Наталия Юрьевна; Манелюк, Юрій Михайлович; Maneliuk, Yurii; Манелюк, Юрий Михайлович; Назарчук, Олександр Миколайович; Nazarchuk, Oleksandr; Назарчук, Александр Николаевич; Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна; Ніколаєва, Тетяна Михайлівна; Nikolaieva Tetiana; Николаева, Татьяна Михайловна; Погорєлова, Інна Сергіївна; Pohorielova, Inna; Погорелова, Инна Сергеевна; Прибутько, Петро Степанович; Prybutko, Petro; Прибутько, Пётр Степанович; Рихлік, Володимир Анатолійович; Rykhlik, Volodymyr; Рихлик, Владимир Анатольевич; Сацький, Павло Вікторович; Satskyi, Pavlo; Сацкий, Павел Викторович; Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна; Якубенко, Наталія Тихонівна; Yakubenko, Nataliia; Якубенко, Наталия Тихоновна
  У посібнику розкрито сутність, різновиди та методи формування політичного лідерства в умовах інформаційного суспільства, демократизації та глобальних міжнародних викликів. Показано різноманітні функції управління в контексті сучасного зарубіжного досвіду та у вітчизняних владних реаліях, а також проаналізовано специфіку і роль лідерства у період трансформації політичного режиму. Розкрито іміджеву складову політичного лідерства, його стилі, методи популяризації особистого бренду. Виокремлено феномен «популістського лідерства» як новітнього різновиду електоральних технологій та методу управлінської діяльності.
 • Item
  Управління соціальними інвестиціями
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович; Гернего, Юлія Олександрівна; Herneho, Yuliia; Гернего, Юлия Александровна
  У навчальному посібнику висвітлено концептуальні основи управління соціальними інвестиціями та розглянуто практики соціального інвестування. Досліджено теоретичні засади соціальних інвестицій та їх роль в економіці. Обґрунтовано специфіку та організаційні форми управління соціальними інвестиційними проектами. Зосереджено увагу на ефективності соціальних інвестицій та потенціалі соціального інвестування. Здійснено аналіз ресурсного забезпечення та ризиків соціального інвестування. Досліджено особливості управління соціальними інвестиціями в Україні. Зроблено оцінку галузевих стандартів організації управління соціальними інвестиціями та огляд особливостей управління соціальними інвестиціями міжнародних фінансових інституцій. Навчальний посібник підготовлено для здобувачів вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Крім того, матеріали навчального посібника можуть бути цікавими для наукових працівників, викладачів, фінансистів, представників бізнесу та громадських організацій, інвесторів, стартаперів, аспірантів.
 • Item
  Загальна психологія. Теоретико-методологічні основи науки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Ловка, Ольга Володимирівна; Lovka, Olha; Ловкая, Ольга Владимировна; Борисенко, Лариса Леонідівна; Borysenko, Larysa; Борисенко, Лариса Леонидовна; Колесніченко, Ліна Аліковна; Kolesnichenko, Lina; Колесниченко, Лина Аликовна; Музичко, Людмила Володимирівна; Muzychko, Liudmyla; Музычко, Людмила Владимировна; Тімакова, Анжела Вікторівна; Timakova, Anzhela; Тимакова, Анжела Викторовна; Лавриненко, Денис Гійович; Lavrynenko, Denys; Лавриненко, Денис Гиевич
  У навчальному посібнику подано теоретичні відомості та практичні завдання для самостійної підготовки до семінарських занять з дисципліни «Загальна психологія: основні проблеми науки», що є нормативною складовою підготовки психологів у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Посібник є першою частиною навчального змісту єдиного 2-річного циклу дисциплін з загальної психології. У посібнику висвітлено загальні теоретико-методологічні проблеми психології, теоретичні принципи, методи психологічного пізнання, особливості та основні закономірності існування і розвитку психічних явищ, основні проблеми, категорії та поняття психологічної науки. Особливу увагу приділено фундаментальним теоретико-методологічним основам психологічної науки. Навчальне видання може бути корисне студентам й інших вищих навчальних закладів, що навчаються на психолога, різних спеціальностей, усім, хто вивчає та цікавиться психологією. Має іменний та предметний покажчики, наведено інформаційні джерела до кожної теми.
 • Item
  Оцінювання персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021) Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна
  У навчальному посібнику розкрито місце оцінювання працівників в управлінні персоналом, інструментарій оцінювання персоналу, методи збирання та оброблення інформації про працівників. Розглянуто різні підходи та технології оцінювання результатів праці, організаційні та методичні засади підсумкового комплексного оцінювання працівників, зокрема й у формі атестації. Розкрито питання технології роботи та надання послуг Assessment Center. Проаналізовано процедуру та питання регламентації оцінювання працівників. Значну увагу приділено проблематиці використання результатів оцінювання в управлінні персоналом. Навчальний посібник призначений для студентів освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» спеціальності «Менеджмент». Також буде корисний студентам інших економічних та управлінських спеціальностей і освітньо-професійних програм, аспірантам, викладачам, керівникам підприємств, установ і організацій, менеджерам з персоналу, фахівцям з управління персоналом, слухачам бізнес-шкіл і центрів післядипломної освіти управлінських працівників.
 • Item
  Управління брендом роботодавця
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна
  У навчальному посібнику розкрито теоретико-методологічні та прикладні аспекти управління брендом роботодавця, зокрема проаналізовано понятійний апарат, розглянуто взаємозв’язок бренду роботодавця зі стратегією розвитку підприємства та процедуру розроблення концепції бренду роботодавця. Схарактеризовано внутрішні та зовнішні інструменти формування позитивного бренду роботодавця серед основних цільових груп, а також технології просування бренду роботодавця на ринку праці. Розглянуто питання визначення рентабельності інвестицій у формування бренду роботодавця. Призначений для студентів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці». Також буде корисний студентам інших економічних спеціальностей, аспірантам, викладачам, керівникам підприємств, фахівцям з управління персоналом, слухачам бізнес-шкіл і центрів підвищення кваліфікації управлінських працівників.
 • Item
  Технології управління персоналом
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна
  У навчальному посібнику викладено технології аналізу робіт, розроблення критеріїв підбору персоналу, пошуку кандидатів на вакантні посади, проведення інтерв’ю і тестування; розкрито специфіку підбору персоналу рекрутинговими агенціями, стратегії і технології їх роботи; наведено особливості використання аутсорсингових, лізингових і аутстафінгових послуг в управлінні персоналом; висвітлено технології оцінювання персоналу: розроблення критеріїв, методичного забезпечення і процедури. Для студентів магістерської програми «Управління персоналом». Навчальний посібник буде також корисний студентам інших магістерських програм, аспірантам, викладачам економічних вузів і факультетів, керівникам підприємств, фахівцям у галузі управління персоналом, слухачам бізнес-шкіл, центрів магістерської підготовки та підвищення кваліфікації управлінських працівників.
 • Item
  Економічний аналіз
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003) Болюх, Михайло Антонович; Болюх, Михаил Антонович; Бурчевський, Володимир Зосимович; Горбаток, Микола Іванович; Горбаток, Николай Ивановач; Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович; Івахненко, Валентин Михайлович; Ивахненко, Валентин Михайлови; Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна; Кириленко, Сергій Анатолійович; Кириленко, Сергей Анатольевич; Киселюк, Людмила Федорівна; Марушевська, Валентина Іларіонівна; Марушевская, Валентина Илларионовна; Матієнко-Зубенко, Ірина Ігорівна; Матиенко-Зубенко, Ирина Игоревна; Мельничук, Ольга Арсентіївна; Мельничук, Ольга Арсентьевна; Мец, Валентина Олександрівна; Папенко, Алла Олександрівна; Папенко, Алла Александровна; Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна; Петрович, В. В.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Чумаченко, Микола Григорович; Чумаченко, Николай Григорьевич
  Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено метоику вивчення господарських процесів, проведення фінансо-вого аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства з урахуван-ням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності. Для студентів і викладачів економічних вузів. Посібник буде корисним і для працівників виробничих підприємств, коерційних фірм і банків, страхових і податкових організацій, наукових установ.
 • Item
  Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: міжпредметний тренінг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla; Петрашко, Людмила Петровна; Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevhen; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Петро Геннадійович; Петрашко, Пётр Геннадьевич; Мартинюк, Олена Віталіївна; Martyniuk, Olena; Мартынюк, Елена Витальевна; Кир’якова, Марина Євгенівна; Kyriakova, Maryna; Кирьякова, Марина Евгеньевна; Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Yehor; Киян, Егор Михайлович
  Навчальний посібник являє собою дидактичну модель організації тренінгу «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності». Складається із 20 тем, вивчення яких дозволяє сформувати комплекс компетенцій спеціаліста з КСВ у міжнародних і національних компаніях. Слайдовий метод компонування фактичного матеріалу дозволяє уникнути використання другорядного матеріалу, що робить його привабливим як для викладачів, так і для студентів. Водночас численні кейси орієнтовані на глибоке розуміння суті корпоративної соціальної відповідальності та тих переваг, які вона несе компаніям користувачам таких практик. Посібник рекомендований для студентів бакалаврських і магістерських програм з міжнародної міжнародного менеджменту, викладачів ВНЗ, державних службовців, представників вітчизняного бізнесу, котрі прагнуть опанувати сучасні крос-культурні інструменти для самостійного прийняття і реалізації рішень щодо вибору та імплементації європейського досвіду КСВ в умовах реального бізнес-середовища України.
 • Item
  Історія економічної думки України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004-06-02) Корнійчук, Людмила Яківна; Korniychuk, Ludmyla
  У навчальному посібнику проаналізована історія економічної думки України від найдавніших часів до сучасності. Розглянуті економічні питання в друкованих джерелах Київської Русі, козацько-гетьманської доби. Простежена еволюція економічної думки України, що формувалась у різних наукових школах і напрямах: класичний напрям, Київська психологічна школа, Українська школа фізичної економії та ін. Посібник розрахований на викладачів і студентів економічного профілю, економістів. Він буде корисний широкому колу читачів, які цікавляться питаннями української історії.
 • Item
  Менеджмент персоналу підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, V. H.; Кудлай, Вера Григорьевна
  Практикум складено на основі програми навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу підприємства». Він призначений для аудиторних і практичних занять, а також для самостійного вивчення дисципліни.
 • Item
  Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Федор Викторович
  Запропонований навчальний посібник дає можливість студенту отримати цілісну систему необхідних знань про технологію більшості виробничих процесів від одержання сировини до готової продукції рослинництва і тваринництва. Розкриваються головні питання технологічних і організаційних умов ефективної первинної переробки і зберігання сировини і продуктів переробки та оцінки її якості.
 • Item
  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23) Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Федор Викторович
  Запропонований навчальний посібник дає можливість студенту отримати цілісну систему необхідних знань про технологію більшості виробничих процесів від одержання сировини до готової продукції рослинництва і тваринництва. Розкриваються головні питання технологічних і організаційних умов ефективної первинної переробки і зберігання сировини і продуктів переробки та оцінки її якості.
 • Item
  Системи технологій у тваринництві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004) Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Федор Викторович
  Обґрунтовано необхідність глибокого вивчення технологій, що визначають напрям і ступінь прискорення науково-технічного прогресу в галузях тваринництва. Основна мета посібника — навчити економіста, менеджера, аудитора аналізу, розробленню й упровадженню сучасних технологій, технологічних процесів з урахуванням природничих і виробничих чинників, біологічних особливостей сільськогосподарських тварин, енергетичних, екологічних та інших умов виробництва.
 • Item
  Макроекономіка: базовий курс
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskaliuk, Nataliia; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelianenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodymyr; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyi, Serhii; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoriia; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна
  У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», «Інформаційна сторінка» та ін., що спрямовані полегшити сприйняття та опанування матеріалу. Предмет макроекономіки розкривається на основі аналізу механізму функціонування та розвитку національної економіки, насамперед умов формування загальної рівноваги, наслідків її порушення та засобів підтримання, з урахуванням впливу економічної політики держави на макроекономічні процеси. Методологічну базу посібника становлять загальновизнані теорії: класична, кейнсіанська, монетаристська та ін. Для студентів економічних спеціальностей, а також викладачів, підприємців, державних службовців і політиків, які бажають одержати теоретичні знання і практичні навички з питань макроекономіки.
 • Item
  Управління капіталом підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006) Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна
  У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методичні та практичні питання управління формуванням і використанням капіталу підприємств. Наведено основи системного управління капіталом підприємства як суб’єкта господарювання. Розглянуто принципи визначення, сфери застосування підходів до оцінювання вартості капіталу та її середньозваженої величини. Докладно висвітлено сутність статистичних і динамічних моделей структури капіталу. Особливу увагу приділено менеджменту структури капіталу, базовим принципам, методам та інструментарію управління власним, позиковим капіталом та активами підприємства. Сформульовано теоретико-методичні аспекти оцінювання ефективності менеджменту підприємства з урахуванням сучасних концепцій управління вартістю.
 • Item
  Економіка підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999) Покропивний, Сергій Федорович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Колот, Володимир Михайлович; Колот, Владимир Михайлович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна
  Збірник містить практичні задачі та конкретні ситуації з усіх основних розділів економіки підприємства, методичні вказівки щодо розв’язування задач та аналізу ситуацій, а також відповіді до практичних задач. Задачі мають використовуватися для аудиторного і самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства», набуття практичних навичок прийняття науково обгрунтованих господарсько-управлінських рішень на підставі конкретних економічних розрахунків.