Ключові аспекти нормативного обліку обсягів незавершеного виробництва на промислових підприємствах

Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто аспекти методології нормування витрат на виробництво продукції. Дано визначення нормативного обліку витрат незавершеного виробництва, як необхідного елементу для розрахунку нормативу оборотних засобів. Запропоновано способи застосування нормативного обліку НЗВ.
Description
Keywords
незавершене виробництво, нормування витрат, нормативний облік, витрати
Citation
Гордієнко Л. П. Ключові аспекти нормативного обліку обсягів незавершеного виробництва на промислових підприємствах / Л. П. Гордієнко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 290–294.