Банківський менеджмент у період пристосування до нових макроекономічних умов

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття висвітлює проблеми менеджменту банку як системи та необхідність підвищення якості управління на рівні окремого банку з метою запобігання загальносистемної банківської кризи.
The article challenges the management at the level of individual banks and the need for better management of the bank in order to prevent system-wide banking crisis.
Статья раскрывает проблемы менеджмента на уровне отдельного банка и необходимость повышения качества управления банком для предотвращения общесистемного банковского кризиса.
Description
Keywords
криза банку, антикризовий менеджмент, системна криза, banking crisis, crisis management, systemic crisis, кризис банка, антикризисный менеджмент, системный кризис
Citation
Колесник О. О. Банківський менеджмент у період пристосування до нових макроекономічних умов / О. О. Колесник // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 299–304.