Професійна консультація як засіб підвищення ефективності навчання історико-економічних дисциплін

Thumbnail Image
Date
2003-01-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Логінов М. М. Професійна консультація як засіб підвищення ефективності навчання історико-економічних дисциплін / М. М. Логінов // Навчальні інновації та їхній вплив на якість університетської освіти : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 29 січ. 2003 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; редкол.: С. В. Степаненко, В. М. Колот, О. О. Субіна, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2003. – С. 121–122.