Ефективність механізму координації: рівень керованості економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто основні принципи удосконалення механізму координації. Визначено методичні підходи до оцінки ефективності механізму координації. Сформовано систему показників для оцінки ефективності механізму координації. Апробовано методичний підхід до оцінки рівня керованості економіки України.
Description
Keywords
механізм координації, керованість економіки, принципи удосконалення, оцінка ефективності, державне регулювання
Citation
Котенок А. Г. Ефективність механізму координації: рівень керованості економіки / А. Г. Котенок // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 22–23. – С. 55–59.