Практична політологія

Abstract
У посібнику розкрито теоретико-методологічні засади та сучасні особливості політичної діяльності. Розкрито сутність та методів основних сфер практичної політики та управління політичними відносинами, зокрема політичного менеджменту і маркетингу, іміджмейкерства, комунікацій, виборчого процесу, що застосовуються у світових і вітчизняних процесах. Проаналізовано сучасні підходи до здійснення політичної діяльності, окремі галузеві напрями політики в умовах глобальних викликів і загроз. Продемонстровано технологічні аспекти реалізації політичних функцій у умовах розвиненої демократії та трансформаційних процесів. Новітніх змін політики в умовах поточних суспільних реалій.
Description
Keywords
Citation
Практична політологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [Бульбенюк С. С., Довганик Н. М., Зайцева З. І. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 328 с. – Назва з титул. екрану.