Методика оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на рівні регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядається оцінка конкурентоспроможності продукції на рівні регіону. В роботі використано наступні методи дослідження: метод порівняльного аналізу, структурний аналіз, АВС-XYZ метод, BCG, метод конкурентного профілю. Оцінка проводиться за наступними етапами: розрахунок показників конкурентоспроможності продукції; використання методів дослідження; наведення методики розрахунку; формування висновків.
The article deals with evaluation of product competitiveness on the regional level. We used the following methods: a method of comparative analysis, structural analysis, ABC-XYZ method, BCG, the method of competitive profile. Evaluation is based on the following stages: calculation of product competitiveness indicators, use of research methods, presentation methods of calculation, conclusions.
Description
Keywords
конкурентоспроможність, оцінка конкурентоспроможності, прибуток на 1 га, конкурентний профіль, competitiveness, competitiveness evaluation, income per 1 ha, competitive profile
Citation
Легеза Д. Г. Методика оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на рівні регіону / Д. Г. Легеза // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 1. — С. 248–256.