Національні і наднаціональні механізми регулювання глобальних фінансових дисбалансів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено механізми національного і наднаціонального регулювання глобальних фінансових дисбалансів та виокремлено найперспективніші форми антикризового (антициклічного) регулювання фінансових і економічних процесів. Оцінено ефективність діяльності сучасних інститутів глобального фінансового менеджменту та обґрунтовано ключові напрямки їх реорганізації у відповідності до потреб трансформації інституційної системи фінансової глобалізації.
Description
Keywords
глобальні фінансові дисбаланси, Міжнародний валютний фонд, група Світового банку, кредити «стенд-бай», розширене кредитування, компенсаційне фінансування, заощадження, інвестиції
Citation
Столярчук Я. М. Національні і наднаціональні механізми регулювання глобальних фінансових дисбалансів / Я. М. Столярчук // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 22–23. – С. 45–55.