Моделювання оптимального розміщення реклами підприємства з максимальним охопленням цільової аудиторії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Вивчено питання про оптимальне розміщення реклами підприємства з максимальним охопленням цільової аудиторії. Розглянуто проблему відбору оптимальної кількості реклами в різних ЗМІ.
We study the question of optimal allocation of the advertisement to maximize the reach to the target audience. We consider the problem of optimal advertisement allocation in various magazines.
Исследуется задача определения оптимального размещения рекламы предприятия с максимальным охватом целевой аудитории. Рассматривается задача отбора оптимального количества рекламы в разных СМИ.
Description
Keywords
розподіл рекламного бюджету, досяжність до цільової аудиторії, метод визначення пріоритетів, метод аналізу ієрархій, лінійне програмування, advertising budget allocation, reach the target audience, determination of the priorities, analysis of the hierarchies, linear programming, распределение рекламного бюджета, охват целевой аудитории, метод определения приоритетов, метод анализа иерархий, линейное программирование
Citation
Шевченко Г. В. Моделювання оптимального розміщення реклами підприємства з максимальним охопленням цільової аудиторії / Г. В. Шевченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 501–514.