Сховище данних — джерело багатовимірного OLAP-аналізу в банках

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У даній статті розкрито питання побудови сховищ даних для аналізу банківської діяльності. Проаналізовано основні види архітектур побудови сховищ даних та обґрунтована необхідність побудови корпоративного сховища банківської інформації. Розглянуто та проаналізовані концептуальні підходи до побудови моделі сховища даних. Визначено основні види аналізу банківської діяльності на основі сховищ даних та підходи до побудови інформаційно-аналітичної системи банку на основі OLAP.
Current article describes the data warehouse (storage) creation for a bank. DW will help to analyze the banking activity. It was analyzed the main data warehouse architectures and was shown the necessity of the DW creation for the banking data. It was reviewed and analyzed conceptual approaches for the building a data warehouse model. The article presents the main types of analysis of the banking activity on the base of the data warehouse and shows the methods for creation of the information-analytical banking system on the OLAP technology base.
Description
Keywords
cховище даних, вітрина даних, OLAP-система, ETL-система, OLTP-система, аналітична задача, data warehouse (storage), data mart, OLAP-system, EТL-system, OLTP-system, analytical task
Citation
Ситник Н. В. Сховище данних — джерело багатовимірного OLAP-аналізу в банках / Н. В. Ситник, Є. А. Труш // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 84. – С. 55–64.