Корпоративна культура як інструмент формування іміджу фірми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розглянуто вплив корпоративної культури на імідж організації. Виділено інтереси основних зацікавлених осіб («стейкхолдерів») організації, які мають бути враховані у культурі з метою формування позитивного іміджу.
Description
Keywords
корпоративна культура, імідж фірми, важелі управління культурою, corporate culture, firm image, levers of culture
Citation
Ліфінцев Д. С. Корпоративна культура як інструмент формування іміджу фірми / Д. С. Ліфінцев // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 190–194.