Економічна наука: акценти теорії і практики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-01-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Зроблено основний акцент на значущість політичної економії в теорії і практиці соціально-економічного розвитку.
The importance of political economy in the theory and practice of social and economic development is emphasized.
Делается основной акцент на политической экономии в теории и практике социально-экономического развития.
Description
Keywords
політична економія, економічна політика, економічне мислення, суб’єкти економічної діяльності, political economy, economic policy, economic thinking, subjects of economic activity, политическая экономия, экономическая политика, экономическое мышление, субъекты экономической деятельности
Citation
Бєляєв О. О. Економічна наука: акценти теорії і практики / О. О. Бєляєв // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 187-192.