Методи економічних досліджень виробничо-господарської діяльності підприємств із виробництва будівельних матеріалів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні сучасні підходи до діагностики підприємств із виробництва будівельних матеріалів з урахуванням особливостей галузі їх функціонування. На підставі проведеного аналізу визначено основні напрямки проведення діагностування та запропоновано основні методичні підходи для проведення відповідної діагностики.
In the article the basic modern approaches to diagnostics of construction materials enterprises are examined, in view of specificity of branch of theirfunctioning. On the basis of the lead analysis the basic directions of diagnosing are determined and the basic methodical approaches, for corresponding diagnostics are offered.
Description
Keywords
дослідження, методи дослідження процесів та явищ, загальнонаукові та спеціальні економічні методи дослідження виробничо-господарської діяльності, research, methods of processes and phenomena research, scientific and special economic methods of production and economic activity research
Citation
Земляков В. В. Методи економічних досліджень виробничо-господарської діяльності підприємств із виробництва будівельних матеріалів / В. В. Земляков // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 47–54.