Фінанси зарубіжних корпорацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У підручнику висвітлено основні теоретичні та практичні проблеми фінансів корпорацій у країнах з розвиненою ринковою економікою, проаналізовано трансформацію теоретичних абстракцій у схеми та моделі управління фінансами. Розглядається коло питань, що стосуються управління корпорацією і прийняття фінансових рішень: складання фінансової звітності та її аналіз, фінансове планування і контроль, оцінка капіталу, визначення ціни капіталу та його структури, дивідендів, бюджетування капітальних вкладень та ін. Викладення теоретичних проблем супроводжується прикладами та аналізом ситуацій. Приділено увагу проблемам функціонування фінансового ринку як економічної основи розвитку корпорацій. Підкреслено значення правових проблем фінансових відносин, розкрито зміст корпорацій як суб’єкта права.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації корпоративних фінансів.
Description
Keywords
фінансове планування та контроль, корпорація як суб'єкт права, фінансова звітність, ціна капіталу і ризик, теорія ризику інвестицій Марковіца Г., теорія Шарпа У., теорія арбітражного ціноутворення Росса С., капітал корпорації, дивіденди дивідендна політика, бюджетування капітальних вкладень, оборотний капітал, кредит, факторинг, біржовий ринок облігацій
Citation
Суторміна, Валентина Миколаївна. Фінанси зарубіжних корпорацій : підручник / В. М. Суторміна. - К. : КНЕУ, 2004. - 566 с.