Дослідження інформаційної системи фінансового менеджменту підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються сучасні програмні системи з автоматизації задач фінансового менеджменту, обґрунтовуються проектні рішення з побудови типової інформаційної системи фінансового менеджменту та її архітектура.
The article discusses the current programs used to computer-aided solving of financial management problems, justifies the design and architecture of the typical information system of financial management.
Description
Keywords
фінансовий менеджмент, інформаційна система, архітектура інформаційної системи, бізнес-аналітика, financial management, information system, information system architecture, business intelligence
Citation
Денісова О. О. Дослідження інформаційної системи фінансового менеджменту підприємств / О. О. Денісова, М. А. Сендзюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 25. – С. 196–205.