Впровадження інформаційних систем управління: методологічний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті викладено результати дослідження проблем упровадження інформаційних систем управління на підприємстві у методологічному аспекті. Розглянуто базові вимоги до впровадження, модель трансформації підприємства та етапи впровадження ІСУ.
The article presents the results of problems study of information introduction management systems at the enterprise in the methodological aspect. Basic requirements for implementation, enterprise transformation model and implementation stages of the ISU are considered.
В статье изложены результаты исследования проблем внедрения информационных систем управления на предприятии в методологическом аспекте. Рассмотрены базовые требования к внедрению, модель трансформации предприятия и этапы внедрения ИСУ.
Description
Keywords
підприємство, бізнес-стратегія, система управління, інформаційна система управління, методологія, ефективність діяльності, business, business strategy, management system, management information system, methodology, efficiency of activity, система управления, информационная система управления, методология, эффективность деятельности, предприятие
Citation
Голіонко Н. Г. Впровадження інформаційних систем управління: методологічний аспект / Н. Г. Голіонко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 178–183.