Політичне лідерство

Abstract
У посібнику розкрито сутність, різновиди та методи формування політичного лідерства в умовах інформаційного суспільства, демократизації та глобальних міжнародних викликів. Показано різноманітні функції управління в контексті сучасного зарубіжного досвіду та у вітчизняних владних реаліях, а також проаналізовано специфіку і роль лідерства у період трансформації політичного режиму. Розкрито іміджеву складову політичного лідерства, його стилі, методи популяризації особистого бренду. Виокремлено феномен «популістського лідерства» як новітнього різновиду електоральних технологій та методу управлінської діяльності.
Description
Keywords
Citation
Політичне лідерство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [В. А. Гапоненко, С. С. Бульбенюк, М. С. Гурицька та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 324 с. – Назва з титул. екрану.