Проблеми управління людським капіталом підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто існуюче проблемне поле щодо управління людським капіталом підприємства.
The article considers the existing problem field in the human capital management of the enterprise.
Description
Keywords
управління, людський капітал підприємства, проблемне поле, методи управління
Citation
Сорока Н. В. Проблеми управління людським капіталом підприємства / Н. В. Сорока // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : у 2 ч. – Ч. 2. — С. 159–164.