Стратегія «розвиток загальної системи управління» корпорації: склад, методи розробки та виконання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто види та взаємозв’язок організаційних стратегій, у тому числі функціональних і комплексної стратегії «розвиток загальної системи управління», запропоновано перелік і зміст етапів розробки, перелік і зміст документів для виконання цих стратегій, для організаційного проектування систем управління в АТ.
We consider the relationship of organizational types and strategies, including functional and comprehensive strategy «the development of general management», suggested list of contents and stages of development, list and content of documents for the implementation of these strategies for organizational design of control systems in blood pressure.
Рассмотрены виды и взаимосвязь организационных стратегий, в том числе функциональных и комплексной стратегии «развитие общей системы управления», предложен перечень и содержание этапов разработки, перечень и содержание документов для реализации этих стратегий, для организационного проектирования систем управления в АО.
Description
Keywords
функціональні стратегії, комплексна стратегія «розвиток загальної системи управління корпорації», functional strategy, comprehensive strategy for «the development of general management corporation», функциональные стратегии, комплексная стратегия «развитие общей системы управления корпорацией»
Citation
Шершньова З. Є. Стратегія «розвиток загальної системи управління» корпорації: склад, методи розробки та виконання / З. Є. Шершньова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 592-602.