Післякризове врегулювання ринку похідних фінансових інструментів

Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті зроблено аналіз причин розвитку економічної і фінансової кризи 2007—2008 років. Висвітлена роль позабіржового ринку похідних фінансових інструментів (ПР ПФІ). Проаналізована динаміка зростання обігу ПР ПФІ за останні 10 років і узагальнені заходи щодо його регулювання: критичні компоненти, напрямки і програми. Зазначається, що для всіх країн світу кінцевим строком запровадження централізованого клірингу всіх без виключення ПР ПФІ, відповідно до міжнародних рекомендацій, повинен бути кінець 2012 року.
The article analyzes reasons for the development of the economic and financial crisis of 2007-2008. The paper highlights the role of the OTC derivatives market (PR TFI). The work analyzes the dynamics of growth of turnover OL of TFI over the past 10 years and summarizes the measures for its control: critical components, directions and programs. The article notes that for all countries the deadline for introduction of centralized clearing of all without exception of the PR, TFI, according to international guidelines, should be the end of 2012.
Description
Keywords
Біржовий ринок ПФІ, позабіржовий ринок ПФІ, regulated marked of the derivatives, OTC derivatives market
Citation
Силантьєв С. О. Післякризове врегулювання ринку похідних фінансових інструментів / С. О. Силантьєв // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. І. В. Луняк. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 251–259.