Економічна стратегія організації: дослідження сутності та методів обґрунтування

Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розглянуто сутнісні характеристики та складові економічної стратегії організації як комплексної стратегії, запропоновано порядок її обґрунтування, «дерево цілей», «стратегічний набір», перелік методичних матеріалів та схему розробки програми економічного розвитку як інструменту виконання стратегії.
Description
Keywords
економічна стратегія, комплексна стратегія організації, «дерево цілей» економічної стратегії, «стратегічний набір» економічної стратегії, цільова програма, програма економічного розвитку організації
Citation
Шершньова З. Є. Економічна стратегія організації: дослідження сутності та методів обґрунтування / З. Є. Шершньова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 22–23. – С. 9–20.