Ідентифікація креативних інвестицій в глобальній економіці

Abstract
Статтю присвячено процесу креативізації економічного розвитку в умовах трансформації форм і методів глобальної конкуренції. Розкрито сутність креативних індустрій у контексті їхньої методологічної та практичної ідентифікації. Визначено риси креативного менеджменту, окреслено контури його розвитку через аналіз цільової та компетентнісної орієнтації відповідних спеціалізованих МВА-програм університетів країн — інноваційних лідерів. Запропоновано модель креативного менеджменту міжнародної компанії. Створено модель креативного менеджменту міжнародної компанії. Сформовано методологічний формат ідентифікації креативних інвестицій, надано їх авторське трактування. Обґрунтовано необхідність і діяльність оновлення ознак класифікації інвестицій за їх джерелами, видами, формами, цільовою орієнтацією та інноваційною природою за умов становлення креативної економіки і менеджменту.
This article is devoted to the creativization process of economic development under the conditions of the transformation of forms and methods of global competition. The essence of the relative industries has been revealed in the context of their methodological and practical identification. The features of the creative management have been found out, the contours of its development have been outlined through the targeted analysis and competency orientation of relevant specialized MBA programs of universities in the countries that are the innovative leaders. The model of the creative management of the international companies has been proposed. Creative Management model formed international company. The methodological format of identification of creative investment has been formed, the author's interpretation has been provided. The necessity and activities have been rationalized with regard to the updates of signs of investment classification by sources, types, forms, target orientation and innovative nature of the conditions of formation for creative economy and management.
Description
Keywords
глобальна економіка, креативність, креативна діяльність, креативна компанія, креативний бізнес, креативна індустрія, креативна економіка, креативний менеджмент, креативна інвестиція, Global Economy, Creativity, Creative Activities, Creative Company, Creative Business, Creative Industry, Creative Economy, Creative Management, Creative Investment
Citation
Лук’яненко Д. Ідентифікація креативних інвестицій в глобальній економіці / Дмитро Лук’яненко, Микола Бурмака, Тетяна Галахова // Міжнародна економічна політика. – 2016. – № 2. – С. 7–20.