Застосування інноваційних технологій організації практичних занять з дисципліни «Основи бюджетування»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-02-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Журавльова О. Є. Застосування інноваційних технологій організації практичних занять з дисципліни «Основи бюджетування» / О. Є. Журавльова // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2 лют. 2010 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 2. – С. 624–626.