Еволюційні аспекти розвитку інноваційної діяльності персоналу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано еволюційні аспекти використання інноваційної діяльності персоналу. Виявлено позитивні сторони та недоліки управління цим процесом на різних етапах розвитку національної економіки.
The article analyzes the evolutionary aspects of innovation staff. The paper reveals the strengths and weaknesses of the management process at different stages of economic development.
Проанализированы эволюционные аспекты использования инновационной деятельностью персонала. Выявлены положительные стороны и недостатки управления этим процессом на разных этапах развития экономики.
Description
Keywords
інноваційна діяльність, розвиток, персонал, раціоналізатори, креативність, мотиви, зацікавленість, innovation activity, development, personnel, innovators, creativity, motives, interest, инновационная деятельность, развитие, персонал, рационализаторы, креативность, мотивы, заинтересованность
Citation
Червінська Л. П. Еволюційні аспекти розвитку інноваційної діяльності персоналу / Л. П. Червінська // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 561-570.