Політичні технології в сучасних владних процесах

Abstract
У посібнику розкрито технологічні способи (механізми) впливу на політичні процеси з метою отримання бажаних ефектів для організаторів подібних впливів. Показано сутність та організаційні формати технологічних прийомів, що застосовуються у вітчизняних владних реаліях, а також високу залежність демократичної політики від її технологічного насичення, що має як позитивні, так і негативні наслідки для політичної системи та суспільства загалом. Виокремлено феномен «кольорових революцій» як новітнього різновиду технологізації політики в умовах еклектичного поєднання архаїчних, традиційних і новітніх трендів владного перетворення суспільних реалій.
Description
Keywords
Citation
Політичні технології в сучасних владних процесах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [авт. кол.: В. Ф. Смолянюк, С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 328 с. – Назва з титул. екрану.