Господарське процесуальне право

Abstract
У даному виданні практикуму представлені завдання (задачі, ситуації, схеми, таблиці, тести, контрольні питання тощо), виконання яких сприятиме засвоєнню матеріалу з науки «Господарське процесуальне право». Завдання призначені для самостійного виконання студентами юридичних вузів та факультетів, які вивчають дану науку, а також можуть бути використані викладачами на практичних заняттях. Практикум підготовлено на базі чинного законодавства і судової практики.
Description
Keywords
Citation
Балюк І. А. Господарське процесуальне право : [Електронний ресурс] практикум : навч. посіб. / І. А. Балюк, О. К. Намясенко, Г. Д. Лисунь ; за заг. ред. І. А. Балюк і О. К. Намясенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 244, [4] с. – Назва з титул. екрану.