Маркетингові дослідження та аудит розвитку підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі комплексно опрацьовано актуальні аспекти підвищення ефективності маркетингових досліджень і аудиту розвитку підприємств.
The important aspects of efficiency of marketings researches and audit for enterprises development are studied in the article in complex.
В работе комплексно изучены актуальные аспекты повышения эффективности маркетинговых исследований и аудита развития предприятий.
Description
Keywords
маркетингові дослідження, маркетинговий аудит, розвиток, підприємства, marketing researches, marketing audit, development, enterprises, маркетинговые исследования, маркетинговые аудит, развитие, предприятия
Citation
Богатирьов О. І. Маркетингові дослідження та аудит розвитку підприємств / О. І. Богатирьов // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 2. – С. 186–190.