Дослідження економічної ефективності інвестування для відтворення родючості ґрунтів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розроблено математичну модель економічних процесів відтворення родючості грунтів. Досліджено собівартість, реінвестування та фінансові результати хімічної меліорації грунтів при різних обсягах вкладень. Показано економічну ефективність і доцільність інвестування цих процесів за власні кошти.
The economic-mathematical model of soil fertility reproduction is presented in this article. The paper considers the net cost, reinvestment and financial results of chemical land improvement under condition of the various investments. The work highlights the investment expediency and efficiency.
Description
Keywords
математичне моделювання, критерії оптимізації, невизначеність, інвестування, відтворення родючості грунтів, хімічна меліорація, економічна ефективність, mathematical modeling, optimization criteria, uncertainty, investment, restoring soil fertility, chemical reclamation, economic efficiency
Citation
Ткач О. В. Дослідження економічної ефективності інвестування для відтворення родючості ґрунтів / О. В. Ткач // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 247–258.