Теоретичні засади проведення операцій злиття та придбання банків зі складною структурою акціонерного капіталу

Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто особливості проведення операцій злиття та придбання банківських установ зі складною структурою акціонерного капіталу. Визначено методи оцінки вартості привілейованих та простих акцій у структурі акціонерного капіталу банківських установ. Доведено, що необхідна норма прибутковості за привілейованим акціям не може бути вище відповідної норми за звичайними акціями.
Description
Keywords
ринок корпоративного контролю, злиття та придбання, вартість банківської установи, складна структура акціонерного капіталу
Citation
Чуб О. О. Теоретичні засади проведення операцій злиття та придбання банків зі складною структурою акціонерного капіталу / О. О. Чуб // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Вип. 20–21. – С. 94-98.