Проблеми встановлення облікової ставки національного банку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-10-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні методологічні підходи до визначення оптимальної облікової ставки центральних банків; представлено авторську методику розрахунку облікової ставки НБУ на основі порівняння економічної вигоди суб’єктів системи переобліку та врахування показників реального сектору економіки.
Description
Keywords
облікова політика, процентна політика, процентна ставка, облікова ставка, ставка рефінансування, економічна вигода, рентабельність, система переобліку, комерційний вексель
Citation
Чернявський К. А. Проблеми встановлення облікової ставки національного банку України / К. А. Чернявський // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 29. – С. 122-130.