Раціоналізація та проектування структури персоналу центрів зайнятості відповідно до структури послуг з працевліштування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розроблено методичний підхід до проектування структури персоналу служби зайнятості. Запропоновано алгоритм розрахунку оптимальної структури персоналу базових центрів зайнятості з урахуванням чисельності зареєстрованих у службі зайнятості незайнятого населення і роботодавців та середньої нормативної трудомісткості їх обслуговування.
Разработан методический подход к проектированию структуры персонала службы занятости. Предложен алгоритм расчета оптимальной структуры персонала базовых центров занятости с учетом численности зарегистрированных в службе занятости незанятого населения и работодателей и средней нормативной трудоемкости их обслуживания.
Description
Keywords
служба зайнятості, працевлаштування, трудомісткість послуг з працевлаштування, служба занятости, трудоустройство, трудоемкость услуг по трудоустройству, структура персоналу, трудоемкость услуг по трудоустройству, структура персонала
Citation
Ільніцька О. І. Раціоналізація та проектування структури персоналу центрів зайнятості відповідно до структури послуг з працевліштування / О. І. Ільніцька, Я. В. Ільніцький // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 339–351.