Когнітивне моделювання в стратегічному аналізі страхового бізнесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обгрунтовано використання методології когнітивного моделювання. Розглянуто основні етапи когнітивного моделювання в стратегічному аналізі страхового бізнесу.
The article deals with the usage of the methodology of cognitive modeling. The main stages of cognitive modeling in strategic analysis of the insurance business are described in the paper.
Обосновывается использование методологии когнитивного моделирования. Рассмотрены основные этапы когнитивного моделирования в стратегическом анализе страхового бизнеса.
Description
Keywords
когнітивне моделювання, когнітивні карти, оцінка факторів, cognitive modeling, cognitive maps, evaluation factors, когнитивное моделирование, когнитивные карты, оценка факторов
Citation
Бурчевський В. З. Когнітивне моделювання в стратегічному аналіз страхового бізнесу / В. З. Бурчевський // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 209–214.