Класифікація причин та чинників формування постіндустріального суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено причинно-наслідкові зв’язки формування постіндустріального типу суспільства, роблячи акцент на класифікації причин і чинників його становлення. Особливий акцент зроблено на внутрішніх і зовнішніх мотивах суспільних змін при їхній загальній діалектичній єдності.
Article explores causal relationships of the forming of postindustrial society, with the focus on classification of causes and factors of its formation. The special emphasis is placed on internal and external reasons of social changes under their general dialectical unity.
Description
Keywords
Постіндустріальне суспільство, причина, ендогенні чинники, екзогенні чинники, Post-industrial society, causes, endogenous factors, exogenous factors
Citation
Костючик О. В. Класифікація причин та чинників формування постіндустріального суспільства / О. В. Костючик // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 34–42.