Трансформація банківського механізму обслуговування фізичних осіб від традиційної до моделі фінансового супермаркету

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто авторський підхід щодо динаміки розвитку банківського механізму обслуговування фізичних осіб через призму його трансформації від традиційної моделі до моделі фінансового супермаркету. Доведено, що перехідною моделлю від універсального банку до фінансового супермаркету слугує універсальний банківський супермаркет, особливістю побудови якого є покращений технологічний сервіс.
The article deals with the author’s approach to the development mechanism of banking service of households from the traditional model to the financial supermarket model. It is proved that the transition model of universal banking to financial supermarket is a universal bank supermarket, a feature of which is the improved technological service.
В статье рассмотрен авторский подход относительно динамики развития банковского механизма обслуживания физических лиц через призму его трансформации от традиционной модели к модели финансового супермаркета. Доказано, что переходной моделью от универсального банка к финансовому супермаркету служит универсальный банковский супермаркет, особенностью которого является улучшенный технологический сервис.
Description
Keywords
банківське обслуговування, універсальний банк, універсальний банківській супермаркет, фінансовий супермаркет, banking, universal bank, supermarket universal bank, financial supermarket, банковское обслуживание, универсальный банк, универсальный банковский супермаркет, финансовый супермаркет
Citation
Гордіца Т. М. Трансформація банківського механізму обслуговування фізичних осіб від традиційної до моделі фінансового супермаркету / Т. М. Гордіца // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 279-289.