Роль калькулювання собівартості продукції в ціноутворенні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Доцільність та економічна ефективність використання методів витратного ціноутворення залежить від цінової політики підприємства та структури витрат, що обумовлює використання різних методів калькулювання собівартості продукції.
The expediency and cost-effectiveness of the cost-pricing use methods depends on the pricing policy of the enterprise and the structure of costs, which determines the use of various methods for calculating the cost of production.
Целесообразность и экономическая эффективность использования методов расходного ценообразования зависит от ценовой политики предприятия и структуры расходов, что обуславливает использование разных методов калькуляции себестоимости продукции.
Description
Keywords
ціна, облік витрат, «директ-костинг», ціноутворення, cost, cost accounting, direct costing, pricing, цена, учет расходов, директ-костинг, ценообразование
Citation
Самборський О. В. Роль калькулювання собівартості продукції в ціноутворенні / О. В. Самборський // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 326–332.