Тенденції на ринку міжбанківського кредиту України в період фінансової кризи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-01-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті проаналізовано динаміку ролі МБК у формуванні пасивів банків за 1999—2009 рр, розкрито її специфіку та специфіку структури МБК на окремих етапах назрівання фінансової кризи в Україні.
Dynamics of interbank credits role in bank resources for 1999—2009 is analyzed in the article, its specific & structure of interbank credits on different stages of maturing of financial crisis in Ukraine is opened.
В статье проанализирована динамика роли МБК в формировании пассивов банков за 1999—2009 гг., раскрыта её специфика и специфика структуры МБК на отдельных этапах созревания финансового кризиса в Украине.
Description
Keywords
міжбанківський кредит, банківські пасиви, фінансова криза, inter-bank credit market, bank liabilities, financial crisis, межбанковский кредит, рынок МБК, банковские пассивы, финансовый кризис, международные займы
Citation
Савлук М. І. Тенденції на ринку міжбанківського кредиту України в період фінансової кризи / М. І. Савлук // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 170–179.