Фіскальна політика як інструмент макроекономічного регулювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-02-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено та проаналізовано механізм функціонування фіскальної політики в системі макроекономічного регулювання. Досліджені проблеми функціонування фіскальної політики.
In the article explored and analyzed the mechanism of functioning of fiscal policy in the system of macroeconomic regulation. Studied problems of fiscal policy.
В статье исследован и проанализирован механизм функционирования фискальной политики в системе макроэкономического регулирования. Исследованы проблемы функционирования фискальной политики.
Description
Keywords
фіскальна політика, макроекономічне регулювання, ефективність, податки, видатки, fiscal policy, macroeconomic control, efficiency, taxes, spending, фискальная политика, макроэкономическое регулирование, эффективность, налоги
Citation
Александрова М. М. Фіскальна політика як інструмент макроекономічного регулювання / М. М. Александрова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 222–236.