Основи ринкової економіки

Abstract
Розглянуто основні положення сімейної економіки, економіки на рівні підприємств та держави, міжнародної економіки й аграрної політики в сучасних умовах. Висвітлюються теоретичні основи економіки, розкриваються структура, закони ринку та механізми їх реалізації, методи господарювання, державна фінансово-кредитна, податкова, ціноутворювальна политика і політика соціального захисту.
Description
Keywords
Citation
Основи ринкової економіки : підруч. для проф. навч.-виховн. закладів / В. М. Петюх, А. В. Коровський, М. О. Ліфанцев [та ін.] ; за ред. В. М. Петюха. – Київ : Урожай, 1995. – 400 с.