Методологічний потенціал теорії господарства С. М. Булгакова в контексті формування нової парадигми політичної економії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню критики С. М. Булгаковим ортодоксальної політичної економії, розкриттю сутності нових методологічних підходів ученого до аналізу господарства та значенню цих підходів для формування нової парадигми політичної економії.
The article is dedicated to the research of methodological problems of political economy, proposed by S. Bulgakov. Also, the ontological basis of political economy as a methodological tool was studied in the article, and there were founded the reasons that interfered further development of the theory and the formation of a new paradigm.
Description
Keywords
філософія господарства, політична економія, матеріалістичний економізм, онтологічна база, проблеми методології, науковий стиль, економічний детермінізм, методологічний догматизм, philosophy of the economy, political economy, materialistic economism, ontologіcal base, problems of methodology, scientific style, economic determinism, methodological dogmatism
Citation
Кондрат О. Б. Методологічний потенціал теорії господарства С. М. Булгакова в контексті формування нової парадигми політичної економії / О. Б. Кондрат // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – С. 231–237.