Агробізнес як один із визначальних факторів глобальної конкурентоспроможності України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано перспективи розвитку агробізнесу в Україні в умовах глобальних світових проблем. Здійснено спробу аргументувати нову роль агробізнесу для зростання конкурентоспроможності України в глобальному вимірі як потужного регіонального постачальника продовольства.
Description
Keywords
агробізнес, глобалізація, конкурентоспроможність, АПК України, світова продовольча криза, агфляція, агропромислові формування
Citation
Єранкін О. О. Агробізнес як один із визначальних факторів глобальної конкурентоспроможності України / О. О. Єранкін // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. — С. 385–394.