Перспективи розвитку національного меблевого ринку та специфіка ведення бізнесу на ньому

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвяченна висвітленню тенденцій розвитку національного меблевого сектору, який розглядається з позицій формування єдиної бізнес-моделі створення цінності для споживача. Представлений матеріал побудований за логікою оцінки місткості ринку, тобто включає оцінку ресурсного забезпечення розвитку меблевого бізнесу в Україні, аналіз тенденцій зміни обсягів виробництва меблів в Україні, а також визначенню обсягів та структури експортно-імпортних операцій у цьому сегменті.
Description
Keywords
меблева промисловість, виробництво меблів, експорт, імпорт, місткість ринку меблів
Citation
Олексюк О. І. Перспективи розвитку національного меблевого ринку та специфіка ведення бізнесу на ньому / О. І. Олексюк // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Вип. 20–21. – С. 207-218.