Ефективне використання нового типу промислових активів — новий чинник конкурентоспроможностї енергоємних галузей промисловості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено аналіз ринку похідних фінансових інструментів (ПФІ) на новий тип промислових активів на Європейському ринку емісійних викидів. Проаналізовані недоліки І-ої фази функціонування Європейської системи торгівлі викидами (ЄСТВ). Висвітлені проблеми ефективного функціонування ЄСТВ на ІІ-ій і ІІІ-ій фазах її впровадження до 2020 року. Сформульовані пріоритетні напрямки наукових досліджень з питань ефективного використання нового типу промислових активів з метою формування стратегій сталого розвитку економіки.
European emission derivative market on new industrial assets was analyzed. Mistakes of the I-st Phase of working EU ETS are discussed. Problems of effective working EU ETS on II-nd and III-rd Phases before 2020 are presented. To create the sustainable strategies of economy development the priority science researches on effective using the new industrial assets are formulated.
Description
Keywords
викиди, право на викиди, торгівля викидами, похідні фінансові інструменти, ф'ючерси, опціони, emission, emission allowance, emission trading, derivatives, futures, options
Citation
Силантьєв С. О. Ефективне використання нового типу промислових активів — новий чинник конкурентоспроможностї енергоємних галузей промисловості / С. О. Силантьєв // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 25. – С. 101–111.