Особливості регулювання діяльності ощадних банків і банків довірчого управління в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання особливостей регулювання діяльності ощадних банків і банків довірчого управління.
The article examines the issues of the regulation of the activities of savings banks and trust management banks.
В статье рассматриваются вопросы особенности регулирования деятельности сберегательных банков и банков доверительного управления
Description
Keywords
банки, заощадження населення, банківський нагляд та регулювання, економічні нормативи, banks, saving of population, bank supervision and regulation, prudential ratios, банки, сбережения населения, банковский надзор и регулирование, экономические нормативы
Citation
Алексеєнко М. Д. Особливості регулювання діяльності ощадних банків і банків довірчого управління в Україні / М. Д. Алексеєнко, А. В. Ярова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 7–15.