Вплив глобальних інтеграційних процесів на модернізацію інвестиційної політики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено характеристику глобалізації та глобальних інтеграційних процесів, зазначаються причини активізації інтеграційних процесів, визначається роль ТНК як рушійної сили глобальних інтеграційних процесів. В умовах жорсткої конкуренції за іноземні інвестиції обґрунтовано необхідність проведення модернізації інвестиційної політики, й особливо для країн-реципієнтів.
The article reveals the characteristics of globalization and global integration. The reasons to strengthen the integration process and the role of TNCs as the driving force of global integration. In a competitive environment for foreign investment the necessity of modernization of the investment policy, and especially for the recipient countries.
В статье раскрывается характеристика глобализации и глобальных интеграционных процессов. Показаны причины активизации интеграционных процессов и определена роль ТНК как движущей силы глобальных интеграционных процессов. В условиях жесткой конкуренции за иностранные инвестиции обоснована необходимость проведения модернизации инвестиционной политики, и особенно для стран-реципиентов.
Description
Keywords
глобалізація, регіоналізація, іноземні інвестиції, економічна та інвестиційна модернізація, інвестиційна політика, globalization, regionalization, foreign investment, economic and investment modernization, investment policy, глобализация, регионализация, иностранные инвестиции, экономическая и инвестиционная модернизация, инвестиционная политика
Citation
Ткаленко С. І. Вплив глобальних інтеграційних процесів на модернізацію інвестиційної політики / С. І. Ткаленко // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 251–257.