Митна вартість як об’єкт державного контролю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті мова йде про контроль за визначенням митної вартості відповідно до її призначення як бази оподаткування митними платежами; розглянуті форми митного контролю; запропоновано застосування окремих заходів митного контролю залежно від обраного методу визначення митної вартості та відповідних ризиків.
The article studies the control of determination of custom value as the base of taxation with the custom payments; different form of custom control are studied; the system of resorting different arrangements of custom control underneath the methods of determination of custom value and corresponding risks is offered.
В статье речь идёт о контроле определения таможенной стоимости в соответствии с её предназначением как базы налогообложения таможенными платежами; рассмотрены формы таможенного контроля; предложено использование отдельных мер таможенного контроля в зависимости от выбранного метода определения таможенной стоимости и соответственных рисков.
Description
Keywords
митна вартість, митний контроль, митні платежі, система управління ризиками, custom value, custom control, custom payments, system of risk management, таможенная стоимость, таможенный контроль, таможенные платежи, система управления рисками
Citation
Ломейко Ю. А. Митна вартість як об’єкт державного контролю / Ю. А. Ломейко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 427–439.