Соціальна відповідальність підприємництва: еволюція визначень і форми прояву

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена проблемі формування соціальної відповідальності підприємництва на сучасному етапі розвитку.
The article deals with the formation of social responsibility of business at the present stage of development.
Статья посвящена проблеме формирования социальной ответственности предпринимательства на современном этапе развития.
Description
Keywords
соціальна відповідальність підприємництва, транснаціональні корпорації, зацікавлені сторони, сталий розвиток, corporate social responsibility, multinational corporations, stakeholders, sustainable development, социальная ответственность предпринимательства, транснациональные корпорации, заинтересованные стороны, стабильное развитие
Citation
Устинова Н. О. Соціальна відповідальність підприємництва: еволюція визначень і форми прояву / Н. О. Устинова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 36–45.