Сучасні аспекти дослідження змісту поняття «інвестиційний ризик»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено сутність економічної глобалізації, виокремлено її основні суперечності, позитивні та негативні прояви на соціально-економічний розвиток країн, що розвиваються. Проаналізовано наукові підходи вітчизняних та іноземних вчених до визначення змісту економічної глобалізації та охарактеризовано специфіку глобальних проблем розвитку.
This article explores the nature of economic globalization, specifically mentioned its main contradictions, positive and negative implications for economic and social development of developing countries. Analysis of scientific approaches of domestic and foreign scientists to determine the content of economic globalization and described the specifics of global development issues.
Description
Keywords
глобалізація, економічна глобалізація, економічний розвиток, глобальні проблеми, globalization, economic globalization, economic development, global problems
Citation
Майорова Т. В. Сучасні аспекти дослідження змісту поняття «інвестиційний ризик» / Т. В. Майорова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 159–169.