Комплексна оцінка інноваційного потенціалу персоналу: теоретико-методичні підходи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядається структура оцінки інноваційного потенціалу персоналу з урахуванням показників їх інноваційної активності в якості необхідної складової при плануванні інноваційного розвитку на промислових підприємствах.
This article discusses the structure of estimation of innovative potential staff based on indicators of innovation activity as a necessary component in the planning of innovative development in the industry.
В статье рассматривается структура оценки инновационного потенциала персонала с учетом показателей их инновационной активности в качестве необходимой составляющей при планировании инновационного развития на промышленных предприятиях.
Description
Keywords
інноваційна активність, інноваційний потенціал персоналу, проектно-орієнтована оцінка, innovative activity, innovative potential of the personnel, project-oriented assessment of potential, инновационная активность, инновационный потенциал персонала, проектно-ориентированная оценка потенциала
Citation
Твердушка Т. Б. Комплексна оцінка інноваційного потенціалу персоналу: теоретико-методичні підходи / Т. Б. Твердушка // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 460-467.