Інноваційна політика Німеччини: пріоритети та проблеми реалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Соболєва, Тетяна Олександрівна
Sobolyeva, Tetyana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сильні й слабкі сторони національної інноваційної системи Німеччини. Наголошено на зв’язку обраних пріоритетів інноваційної політики з можливостями та загрозами в інноваційному розвитку країни.
The article considers weaknesses and strengths of national innovation system in Germany. It emphasizes on influence of opportunities and threats for innovative development on forming national innovation policy’s priorities.
В статье рассмотрены сильные и слабые стороны национальной инновационной системы Германии. Особое внимание уделяется связи приоритетов в инновационной политике с возможностями и угрозами в инновационном развитии страны.
Description
Keywords
інноваційна політика, SWOT-аналіз, інноваційний розвиток, innovation policy, SWOT-analysis, innovation development, инновационная политика, SWOT-аналіз, инновационное развитие
Citation
Соболєва Т. О. Інноваційна політика Німеччини: пріоритети та проблеми реалізації / Т. О. Соболєва // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 2. – С. 173-184.